بیزینس پلن

کسب و کارهای مختلف ، با اهدافی خاص، منابعی مشخص ، سرمایه گذاری هایی هدفمند و.... تشکیل میشوند . داشتن یک بیزینس پلن مشخص برای دستیابی به اهداف مورد نظر، از نیاز های اولیه و اساسی در سازمان ها میباشد.

اطلاعات بیشتر
شتابدهی استارتاپ ها

واژه شتاب دهنده، ارتباط معنایی مستقیمی با حمایت دارد. چه بسیارند کارآفرینان و جوانانی که ایده هایی ناب و متمایز در سر دارند، اما نیاز به حمایت های مالی و معنوی ، یکی از نیازهای اساسی پیاده سازی ایده هایشان است.

اطلاعات بیشتر

ارتباط با ما

برای ارتباط با کارشناسان تیم پشتیبانی و دریافت خدمات مشاوره ای با ما تماس بگیرید