وب

لینک خارجی و بررسی تفاوت آن با لینک داخلی

هدف لینک خارجی (External Link) اتصال دامنه یک سایت هدف به سایت منبع می باشد.

بیشتر بخوانید
وب

لینک داخلی چیست ؟

به زبان ساده لینک داخلی برای اتصال صفحات وب سایت شما به کار می رود.

بیشتر بخوانید

صفحه 1 از 4