بیزینس پلن

کسب و کارهای مختلف با اهداف خاص، منابع مشخص، سرمایه گذاری های هدفمند و... تشکیل می شوند. داشتن یک بیزینس پلن مشخص برای دستیابی به اهداف مورد نظر، از نیازهای اولیه و اساسی در سازمان ها می باشد.

اطلاعات بیشتر
شتابدهی استارتاپ ها

واژه ی شتاب دهنده، ارتباط معنایی مستقیمی با حمایت دارد. چه بسیارند کارآفرینان و جوانانی که ایده هایی ناب و متمایز در سر دارند، اما حمایت های مالی و معنوی یکی از نیازهای اساسی پیاده سازی ایده هایشان است.

اطلاعات بیشتر

ارتباط با ما

برای ارتباط با کارشناسان تیم پشتیبانی و دریافت خدمات مشاوره ای با ما تماس بگیرید